De behoefte aan een coach kan om verschillende redenen ontstaan. Je wilt je verder ontwikkelen, je hebt het gevoel vast te lopen, je hebt geen idee meer wat je wilt, je denkt alles te hebben, maar je bent toch ontevreden, je zit niet lekker in je vel, je bent ongelukkig....of je zoekt gewoon een klankbord. Op alle gebieden in je leven kan coaching betrekkinghebbn. Of het nu je werk of prive is, famile en vrienden of geestelijk. Als je twijfelt, leg dan je vraag voor. Ik zal je altijd laten weten of ik de geschikte persoon denk te zijn voor jouw vraag, wens of probleem.
Een traject kost € 250,- (iedere fase € 50,-) Als overeengekomen wordt dat er meer coachmomenten oftewel gesprekken nodig zijn, dan kost dat € 30,- per gesprek.
Ieder traject start met een gratis intakegesprek. Daarna volgen 5 fases waarvan de eerste 4 bestaan uit de 4 vragen van het actiewiel: hoe is het? wat wil ik? wat kan ik? wat besluit ik te doen? Ter afronding is er een evaluatiemoment waarbij je jezelf opnieuw de vraag stelt: hoe is het? Dit keer echter nadat het gehele proces is doorlopen. Wat is er veranderd?
E-coaching of online coaching is een vorm van coachen waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van het internet. Communiceren verloopt via e-mail met een gecertificeerde coach. E-coaching is om die reden vaak frequenter en intensiever dan traditionele coaching.
E-coaching is een vorm van coaching die voor iedereen van toepassing kan zijn. Voordelen als plaats- en tijd onafhankelijheid maken het vooral geschikt voor mensen die bijvoorbeeld door ziekte minder mobiel zijn of voor mensen die veel reizen, maar ook gewoon voor iedereen die reistijd wil besparen.