Ieder traject wordt voorafgegaan door een gratis intake. Het traject zelf bestaat uit 5 fases, waarvan de eerste 4 zijn gebaseerd op de 4 vragen van het actiewiel: hoe gaat het, wat wil ik, wat kan ik en wat besluit ik te doen. Afsluitend volgt een evaluatiegesprek. Iedere fase kost € 50,-, een totaaltraject € 250,-. Wordt overeengekomen dat er meer coachmomenten nodig zijn, dan kosten die € 30,- per keer.

Hoe gaat het?

Hoe zijn de omstandigheden waar je je op dit moment in bevindt? Wat zijn je activiteiten? Hoe gaat het op dit moment in je leven met je algehele gemoedstoestand?

Wat wil ik?

Wat wil je? Wat wens je? Waar verlang je naar? Komt dit verlangen vanuit jezelf of wordt het beinvloed door mensen uit je omgeving of een overtuiging?

Wat besluit ik?

Wat besluit je nu te gaan doen? En hoe besluit je het te gaan doen? Wat zijn de gevolgen? Wat geeft het voor gevoel? Hoe ontwerp je nu je leven om je doel te realiseren?

Wat kan ik?

Kan je dit wel? Zijn er beperkingen of staat er iets in de weg? Heb je het talent, de vaardigheid of de kennis? Kan je dit alleen of heb je mensen nodig die je ondersteunen?