Je verklaart akkoord te gaan met onderstaande Algemene Voorwaarden, op het moment dat je een dienst afneemt (nadat de samenwerking is overeengekomen en de aanbetaling is gedaan).

Uitgangspunten

Om binnen het coachtraject resultaatgericht te kunnen werken, is het van belang dat je je kunt vinden in de volgende uitgangspunten: (zelf)reflectie, bewustwording, eigen verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, openstaan voor suggesties en oefeningen, toepassen van nieuw gedrag.

Coaching is geen alternatief voor therapie

Als coach richt ik me niet op het “waarom”, maar op “wat nu?”. Problemen veranderen in doelen. Vooruit kijken, niet het verleden analyseren. Een coach is geen therapeut en behandelt geen psychische stoornissen. Als u niet zeker weet waar u het beste terecht kunt, raadpleeg dan eerst uw huisarts.

Eigen verantwoordelijkheid

Als coach kan ik meedenken, spiegelen, verdiepen, confronteren, samenvatten en structureren. Gedurende het traject zullen suggesties worden gedaan, die je kunnen helpen bij het bereiken van jouw doelen. Florisant Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de interpretatie- en/of het al of niet opvolgen van suggesties.

Wederzijds vertrouwen

Alles wat er in het contact tussen uzelf en de coach wordt gezegd, blijft vertrouwelijk. Het is andersom niet toegstaan om reacties van Florisant Coaching openbaar te maken. Op die manier is er sprake van een wederzijds vertrouwen van belang voor het verloop van het traject.

Voortijdig beëindigen van een traject

Ieder traject wordt voorafgegaan door een kennismakingsgesprek. Aan de hand van dit gesprek wordt wel/niet gestart met een traject. Het kan zijn dat om uiteenlopende redenen de coach ofwel jijzelf ervan overtuigd is geraakt dat het coachingsproces niet volstaat. In dat geval kan het traject worden afgebroken, waarop een afsluitend gesprek volgt per e-mail.

Prijswijzigingen

Los van buitengewone omstandigheden, worden tarieven per 1 januari per kalenderjaar herzien. Mocht je voor die tijd al een traject volgen, dan blijft het voor jou geldende tarief gehandhaafd.

Privacy en Beveiliging

Jouw gegevens worden beschermd tegen misbruik. E-mailverkeer vindt plaats in een beveiligde omgeving. Voor meer informatie zie privacy en informatie.